Bizitegiaren hobekuntza lan guzientzat
BEZ zerga
% 5.5 - %10 koa

% 30rainoko zerga*
Teilapeen, zurgintzaren eta teilatuen isolamenduarentzat apaltzea

baldintzatua

 

 * indarrean den finantza legearen arabera

Betidanik, gure anbizioa kalitatezko ekoizpenen egitea eta instalatzea da, baita ere, gure jakitatezko ikusmoldea, gaitasunak eta ongi egina den lanaren gustua denen zerbitzuko ematea.

Orduan, plazer handiz teknika berriei eta ekai (material) berriei buruz eta, orokorki, eraikuntzaren arloko bilakaerei buruz jakinean egoten gara, zuei hobeki ezagutarazteko.  

Ongi etorri beraz denei web gune huntara !

RGE - Velux - Bai euskarari